Batterij Recyclage

Informatie over het weggooien van batterijen in de onlineshop Kick-Bike-Scooter.com. Hieronder vindt u alle informatie over het weggooien van gebruikte batterijen van onze producten.

De volgende kennisgeving is van toepassing op eindgebruikers die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken:

Gratis terugname van gebruikte batterijen

Batterijen mogen nooit met het huisvuil worden weggegooid. Als eindklant bent u wettelijk verplicht om oude batterijen in te leveren, zodat professionele verwijdering gegarandeerd kan worden. Gebruikte batterijen kunt u inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij lokale winkeliers. Als batterijdistributeur zijn wij ook verplicht om oude batterijen terug te nemen, waarbij onze terugnameplicht zich beperkt tot oude batterijen van het type die wij als nieuwe batterijen in ons eigen assortiment hebben of hebben gehad. U kunt dus oude batterijen uit ons assortiment voldoende gefrankeerd aan ons retourneren of direct inleveren bij een van onze verzendmagazijnen, bijvoorbeeld op het volgende adres:

KBS | Solar Enterprises / Weststraat 15 / 8420 De Haan - België


Betekenis van de batterijsymbolen

Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte kliko. Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huisvuil mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, staat de chemische naam van de gebruikte verontreinigende stof onder het vuilnisbaksymbool - "Cd" staat voor cadmium staat "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik.