Privacy


Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:


Marco Solar

Weststraat 15

8420 De Haan, België


info@kick-bike-scooter.com

Tel: +32 / (0)479 - 930 521

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de verwerking van uw gegevens.1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wanneer u een website oproept, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, het overgedragen gegevensvolume en de opgevraagde aanbieder (session gegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de storingsvrije werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste voorstelling van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Duitsland). Alle session gegevens worden regelmatig gewist.

1.1 Hosting

De diensten voor de hosting en weergave van de website worden deels door onze Duitse dienstverleners in het kader van de verwerking voor ons verzorgd. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

1.2 Content Delivery Network

Met het oog op een kortere laadtijd gebruiken wij voor sommige aanbiedingen een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt de inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden de toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking, het zoeken van contact en het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de verwerking van het contract of voor de verwerking van uw als contactpersoon en wij de bestelling of het contact niet zonder hun aanwijzing kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van de overeenkomst en uw aanvragen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO (Duitsland).

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. van een DSGVO (Duitsland) door te besluiten een klantenaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een account in ons systeem. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht van gegevens aan onze dienstverleners met het oog op bestelling, betaling en verzending, vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid. Na volledige verwerking van de overeenkomst of verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. c DSGVO (Duitsland), tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. een DSGVO  (Duitsland) of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid of door gebruik te maken van een functie in de klantaccount die voor dit doel is bedoeld.

Voor de order- en contractafhandeling maken wij gebruik van goederenbeheersystemen van externe Duitse dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.


3. Gegevensverwerking ten behoeve van de verzending

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO (Duitsland) uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren in gevallen waarin zij de verzending voor ons uitvoeren (drop shipment). Deze worden beschouwd als verladers in de zin van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Gegevensoverdracht naar leveranciers van verzendingsdiensten met het oog op de kennisgeving van de verzending

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzendprovider in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. van een DSGVO (Duitsland), zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op de kennisgeving of de coördinatie van de levering.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de vervoersdienst op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de gegevens die u voor dit doel hebt verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

GLS Nederland
Proostwetering 40
3543 AG Utrecht / NL

 

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking

Bij de verwerking van betalingen in onze online shop werken we samen met deze partners: technische dienstverleners, betalingsdienstaanbieders

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven wij de voor de verwerking van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners die in het kader van de orderverwerking voor ons werken of aan de gekozen betaaldienstverlener, voor zover dit voor de verwerking van de betaling noodzakelijk is. Dit dient ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkende partners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

Onze betalingsdienstaanbieders zijn gevestigd in deze landen: EU, USA. De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaard privacyclausules van de Europese Commissie, Standaard privacyclausules van een toezichthoudende autoriteit, Geautoriseerd Certificeringsmechanisme.

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen

Wij kunnen onze dienstverleners (zie de vorige paragraaf) aanvullende informatie verstrekken die zij, samen met de informatie die nodig is om de betaling te verwerken, kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.


4.3 Betrokkenheid van de aanbieders van incassodiensten

Wij geven uw gegevens door aan een opdrachtgevende incassodienstverlener als onze vordering tot betaling ondanks eerdere aanmaningen niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door de incassodienstverlener geïnd. Dit dient de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO en de vrijwaring van onze overheersende legitieme belangen bij een effectieve handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

5. Cookies en andere technologieën

 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies).

Wij maken gebruik van technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van de belangenafweging worden hiermee doorslaggevende legitieme belangen gediend in een optimale presentatie van ons aanbod conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Daarnaast gebruiken wij technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bijv. om toestemming te kunnen bewijzen voor de verwerking van uw persoonsgegevens) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende delen van dit privacybeleid.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in de verklaring inzake gegevensbescherming is beschreven.

6. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. De in dit kader verzamelde gegevens worden na beëindiging van het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

6.1 Gebruik van Google-diensten

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, gestuurd en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server overgebracht en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het Privacybeleid Google.

 Google Analytics

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website), waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Google.

Met het oog op een optimale marketing van onze website hebben wij de instellingen voor het vrijgeven van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de gegevens die door Google Analytics worden verzameld en verwerkt en kan deze vervolgens worden gebruikt om de diensten van Google te verbeteren. De gegevensoverdracht aan Google in het kader van deze gegevensoverdracht is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking van de gegevens door Google.

We maken ook gebruik van de uitbreidingsfunctie van Google Analytics Google Optimize om tests te maken en deze uit te voeren.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics het zogenaamde DoubleClick-cookie mogelijk om uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren.


 Google Ads

Voor reclamedoeleinden in de Google-zoekresultaten en op de websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie ingesteld, die door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's automatisch reclame op basis van interesses mogelijk maakt. De verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor cross-device remarketing.

Voor de analyse van de website en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u via een Google Ads-advertentie op onze website aankomt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) worden verzameld, waarvan gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt.


 Google Maps

Voor de visuele presentatie van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Kaarten-functies, in het bijzonder de IP-adres- en locatiegegevens, en stuurt deze gegevens door naar Google en verwerkt ze vervolgens door Google. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.


 Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en voert het een analyse uit van uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Persoonlijke gegevens worden niet uitgelezen of opgeslagen uit de invoervelden van het betreffende formulier.

 Google Fonts

Voor een uniforme weergave van de inhoud van onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) door de scriptcode "Google Fonts" verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze latere gegevensverwerking.

 YouTube Video Plugin

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de YouTube-videoplugin in de door ons gebruikte uitgebreide gegevensbeschermingsmodus verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens alleen door Google verwerkt wanneer u een video afspeelt.

6.2 Gebruik van Microsoft-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

We gebruiken de technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"), die hieronder worden beschreven. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. De informatie die automatisch wordt verzameld door Microsoft-technologieën over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Microsoft is te vinden in de Privacyverklaring van Microsoft.

 Bing Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Bing Maps gegevens over uw gebruik van de kaartfuncties, in het bijzonder de IP-adres- en locatiegegevens, en stuurt deze gegevens door naar Microsoft en Microsoft verwerkt ze. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.

6.3 Gebruik van Facebook-diensten

 Gebruik van Facebook Pixel

We gebruiken het Facebook-pixel in het kader van de technologieën van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“). De Facebook-pixel wordt gebruikt om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons aangegeven gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of een nieuwsbriefregistratie), van waaruit gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website automatisch een cookie ingesteld door de Facebook-pixel, waardoor uw browser bij het bezoek aan andere websites automatisch wordt herkend aan de hand van een pseudoniem cookie-ID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsreclame. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken op basis van Facebook-pixels.

De informatie die automatisch wordt verzameld door Facebook-technologieën over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden in het privacybeleid van Facebook.

 Facebook Analytics

In het kader van Facebook Analytics stellen de statistieken die via Facebook-pixels worden aangemaakt ons in staat om de bezoekersactiviteit op onze website te analyseren. Dit komt de optimale presentatie en marketing van onze website ten goede.

 Facebook Ads

We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij de individuele gebruikers.

Op basis van de statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website die via Facebook-pixels worden aangemaakt, werken wij met groepsreclame op Facebook via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen.

Op basis van het door de Facebook-pixel ingestelde pseudoniem cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel Remarketing.
 

Voor webanalyse en het bijhouden van evenementen gebruiken we Facebook Pixel Conversies om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u onze website bereikt via een advertentie van Facebook Ads.

6.4 Andere aanbieders van webanalyse- en online marketingdiensten

 Gebruik van Pinterest Tag voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor webanalyse en reclamedoeleinden op Pinterest en op de websites van derden, wanneer u onze website bezoekt, technologieën van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland („Pinterest“) automatisch door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons aangegeven gebeurtenissen zoals een bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) en door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's, maakt het mogelijk om op interesse gebaseerde reclame te maken. Uit de verzamelde gegevens worden gebruikersprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Pinterest zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Pinterest-account en deze gebruiken om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren. We hebben geen controle over de gegevensverwerking van Pinterest en ontvangen alleen statistieken op basis van Pinterest Tag. Dit stelt ons in staat om uw latere gebruikspatronen te meten wanneer u onze website bezoekt via een Pinterest-advertentie voor de analyse van de website en het volgen van evenementen. De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld, wordt meestal overgebracht naar en opgeslagen op een server van Pinterest, Inc. 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO.

 Gebruik van Vimeo Video Plugin voor de integratie van content van derden

Voor de integratie van content van derden is de video-plugin van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA („Vimeo“) gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) worden verzameld, aan Vimeo doorgegeven en vervolgens door Vimeo verwerkt. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 van de DSGVO. Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de Vimeo video plugin. Voor de analyse van de website wordt Google Analytics gebruikt om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser, evenals informatie over uw gebruik van onze website), waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, gestuurd en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Wij hebben geen invloed op en toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo, inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

7. Social Media

7.1 Social Plugins van Facebook, Pinterest, Xing

Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, opent de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijvoorbeeld op de Like of Share knop drukken.

7.2 Onze online activiteiten op Facebook, Youtube, Pinterest

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven aan de betreffende sociale-media-exploitant conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO, worden uw gegevens bij uw bezoek aan onze online aanwezigheden op de bovengenoemde sociale-media automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Meestal worden hiervoor cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-operator, evenals een contactoptie en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de hieronder gelinkte informatie over gegevensbescherming van de aanbieder. Mocht u toch hulp nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De informatie die automatisch door Facebook Ierland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in verband met het bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Nadere informatie (informatie over Insights-gegevens) is te vinden hier.

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

8. Contactgegevens en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • in overeenstemming met Art. 15 DSGVO (Duitsland), het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is beschreven;

 • op grond van Art. 16 DSGVO, het recht om de onmiddellijke verbetering van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

 • in overeenstemming met Art. 17 DSGVO, het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen, tenzij verdere verwerking van de gegevens onmogelijk is.

 • over de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

 • om een wettelijke verplichting na te komen;

 • om redenen van algemeen belang; of

 • noodzakelijk is voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;

 • in overeenstemming met Art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover

 • de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;

 • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het verwijderen ervan;

 • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of

 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO;

 • op grond van art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij;

 • op grond van artikel 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of op onze maatschappelijke zetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens en voor het intrekken van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze bedrijfsgegevensbeveiligingsmedewerker. Wij behouden ons het recht voor om verschillende documenten te vragen voor het onderzoek van uw persoonlijkheid in het geval van een eventueel onderzoek naar gegevensbescherming. Bijvoorbeeld een foto van de betrokkene met een identiteitskaart of rijbewijs in de hand.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Marco Solar

Weststraat 15

8420 De Haan, België

België

+32 / (0)479 - 930 521

marco@kick-bike-scooter.com

 

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen, die bij de belangenafweging overheersen, veilig te stellen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet als de verwerking bestemd is voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor dit doel.