Algemene voorwaarden


Algemene bedrijfsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via de online shop (Kick-Bike-Scooter.com) gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn en ook niet hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2. Contractpartner, contractafsluiting, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met Kick-Bike-Scooter.com kort #KBS, onderdeel van Solar-Enterprises.

Door de producten in de online shop te plaatsen doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verstuurt, met behulp van de meegeleverde correctie mogelijkheden die tijdens het bestelproces worden uitgelegd. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het versturen van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging via e-mail. De elektronische orderinvoer in ons systeem is bindend. Een e-mailverzending is mogelijk vertraagd of kan worden verstoord bij de afzender/ontvanger.

3. Contracttaal, versie van de contracttekst

De beschikbare taal of talen voor het sluiten van de overeenkomst zijn Duits, Engels, Nederlands

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de contracttekst bekijken.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de aangegeven productprijzen kunnen er bijkomende verzendkosten ontstaan. Meer gedetailleerde informatie over mogelijke verzendkosten vindt bij elk artikel.

We leveren alleen per leverancier. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het adres, de beschikbaarheid en de keuze van het afleveradres.

5. Betaling

In onze winkel staan de volgende betalingsmogelijkheden tot uw beschikking:

Bank overschrijving

Als u kiest voor de betaalmethode bank betaling, sturen we u onze bankgegevens in een e-mail en leveren we de goederen af na ontvangst van de betaling.

SEPA-incassoregeling

Wanneer u uw bestelling indient, geeft u ons een SEPA-domiciliëringsmandaat. Wij zullen u informeren over de datum van de debitering (zgn. prenotificatie). Bij het indienen van de SEPA-incassomachtiging verzoeken wij onze bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden. De termijn voor de vooraankondiging van de datum van debitering van de rekening (de zogenaamde prenotificatieperiode) is 1 dag.

PayPal Checkout

Binnen de betaalservice PayPal bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal Checkout services. U wordt doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal bevestigen en de betalingsinstructie naar PayPal sturen.

Als u de betalingsmethode PayPal heeft gekozen, moet u daar geregistreerd zijn om het factuurbedrag te kunnen betalen, of u moet zich eerst registreren als gast met uw e-mailadres en zich authenticeren met de respectievelijke toegangsgegevens. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch uitgevoerd door PayPal. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere mogelijke instructies.

AmazonPay

Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Amazon voordat het bestelproces in onze online shop wordt afgerond. Om het bestelproces te kunnen afronden en het factuurbedrag via Amazon te kunnen betalen, dient u zich daar te registreren of zich eerst te registreren en te authenticeren met uw toegangsgegevens. Daar kunt u het afleveradres en de betaalmethode kiezen die bij Amazon zijn opgeslagen, het gebruik van uw gegevens door Amazon en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. U wordt dan doorverwezen naar onze online shop, waar u het bestelproces kunt afronden. Onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling zullen we Amazon vragen om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door Amazon. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies.

diverse andere betalingsaanbieders

zie algemene voorwaarden voor betaling/verzending

6. Voorbehoud van eigendomsrecht

De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.

7. Schade tijdens het transport

Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u dit zo spoedig  als mogelijk samen met de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke claims en de handhaving ervan, vooral niet voor uw garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te kunnen doen gelden. Het is belangrijk om te allen tijde goede documentatie te hebben met duidelijke foto's.

8. Garantie en waarborgen

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing zijn en de exacte voorwaarden ervan vindt u bij het product en op speciale informatiepagina in de online shop.

Klantendienst: Telefoon: +32 / (0)479 - 930 521 of e-mail: info@kick-bike-scooter.com.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims die gebaseerd zijn op schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers is veroorzaakt:

- in geval van letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid

- in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim

- in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen, of

- voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt opengesteld.

In geval van schending van contractuele basis verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner door lichte nalatigheid van onze kant (kardinale verplichtingen) regelmatig mag vertrouwen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de op het moment van het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is.

Schadeclaims zijn ten alle tijden uitgesloten.


10. Geschillenregeling

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (OS) aan, dat u hier kunt vinden Wij zijn niet bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure via een consumentenbemiddelingsorgaan.